Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή στις τεχνολογίες δικτύωσης και την εφαρμογή αυτών με σκοπό να τον προετοιμάσει για τα μαθήματα δικτύωσης και επικοινωνιών που θα ακολουθήσουν.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες δικτύωσης και θα γνωρίσει τα διάφορα μέσα, συσκευές, αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα. Τέλος θα εξασκηθεί στην κατασκευή καλωδίων και στο σχεδιασμό και εγκατάσταση τοπικών δικτύων.