Το μάθημα σκοπεύει να εφοδιάσει τους φοιτητές με θεμελιώδη γνώση του διαδικού συστήματος και των ψηφιακών κυκλωμάτων δίνοντας έμφαση στα βασικά μέρη τους (πύλες, flip flops,  ) και στις βασικές αρχές σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται οι βασικές μέθοδοι ελαχιστοποίησης και βελτιστοποίησης των συνδυαστικών κυκλωμάτων με την χρήση της άλγεβρας Boole, των συναρτήσεων Boole, των πινάκων αληθείας, και των πινάκων Karnaugh. Επιπλέων η εργαστηριακή φύση του μαθήματος επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εργαστούν με τα όργανα του εργαστηρίου και να επαληθεύσουν εργαστηριακά τις θεωρητικές αρχές που έχουν διδαχθεί.