Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια εις βάθος γνώση για τη σύγχρονη διαχείριση ενός λειτουργικού συστήματος *NIX (όπως ένα περιβάλλον Linux) για προσωπικούς υπολογιστές, σε γραφικά περιβάλλοντα όπως και σε περιβάλλοντα κονσόλας. Τέλος, οι φοιτητές θα εξειδικευτούν στην εγκατάσταση, συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα λειτουργικό σύστημα