Το μάθημα αυτό αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας σειράς μαθημάτων με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών στην συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε προσωπικούς υπολογιστές. Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται κυρίως σε φορητούς υπολογιστές. Το μάθημα αρχίζει με επανάληψη των βασικών διαδικασιών συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε επιτραπέζιους υπολογιστές. Στη συνέχεια οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τους φορητούς υπολογιστές και τα μέρη που τους αποτελούν, λαμβάνοντας πρακτική εξάσκηση στις διαδικασίες αντικατάστασης μερών, συντήρησης τους και αντιμετώπισης προβλημάτων. Επιπλέων οι φοιτητές θα εξασκηθούν στη χρήση λογισμικού για αντιμετώπιση προβλημάτων εξ’ αποστάσεως και τέλος θα εισαχθούν στη διαδικασία αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων σε φορητές συσκευές όπως smart phones και tablets.