Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον τρόπο που τα υλικά στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρουσίαση της δομής, συμπεριφοράς και αλληλοεπίδρασης των διαφόρων ενοτήτων των υπολογιστών