Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες της Νοσηλευτικής  στη  βασική γνώση για  τη φυσιολογία της εγκυμοσύνης, του τοκετού, της λοχείας και του εμβρύου-νεογνού,  καθώς και στις αρχές της μαιευτικής φροντίδας και προαγωγής της υγείας κατά την κύηση, τον τοκετό, τη λοχεία, και την νεογνική περίοδο. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις, στάσεις  και δεξιότητες στη παροχή εξατομικευμένης επιστημονικής νοσηλευτικής φροντίδας σε άτομα με γυναικολογικό πρόβλημα.