Σκοπός του μαθήματος είναι να εμπλέξει τους/τις φοιτητές/τριες στη μελέτη του θέματος της λογοτεχνίας σε συνάρτηση με την παιδική λογοτεχνία και τα είδη της, καθώς και θεμάτων διδακτικής της παιδικής λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  Θα προσφέρει θεωρητικές και βιωματικές ευκαιρίες γνωριμίας με λογοτεχνικά έργα και τους δημιουργούς τους, την ανάλυση των διαφόρων έργων, την παραγωγή λογοτεχνικών ειδών και την αντιμετώπιση του θέματος της διδασκαλίας τους στο δημοτικό σχολείο.