Το μάθημα αυτό αποτελεί το πρώτο από μία σειρά δύο μαθημάτων που σκοπεύουν στο να παρέχουν στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα δικτύωσης με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων στο σχεδιασμό και εγκατάσταση μικρών τοπικών δικτύων. Τα μαθήματα καλύπτουν θέματα όπως ρύθμιση λειτουργικού συστήματος δικτύακής συσκευής (switch και router), ανάλυση πρωτοκόλλων δικτύου και επικοινωνιών, διευθυνσιοδότηση IP, δημιουργία υποδικτύων (subnetting) και σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων. Τα μαθήματα καλύπτουν την ύλη επαγγελματικών πιστοποιήσεων, όπως Cisco CCNA Routing and Switching I, δίνοντας στον φοιτητή την ευχέρεια να παρακαθίσει στις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις.