Το μάθημα αυτό έχει ως βασικό σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών σε θεμελιώδεις αρχές, έννοιες και εφαρμογές της σύγχρονης φυσικής σχετικής με τις βιολογικές επιστήμες.