Ο σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές αρχές στη συμβουλευτική ψυχολογία. Η σειρά μαθημάτων παρέχει μια εισαγωγή στο επάγγελμα της συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.  Περιλαμβάνει τέτοια θέματα όπως βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις,  περιγραφή της διαδικασίας της συμβουλευτικής ως επίσης και μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους Συμβουλευτικούς ψυχολόγους μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις.  Παρουσιάζονται θέματα δεοντολογίας και πρότυπα επαγγελματικής πρακτικής.