Το μάθημα παρέχει μια καλύτερη αντίληψη για συστήματα πληροφορικής, των βασικών λογισμικών επεξεργασίας κειμένων και βάσεων δεδομένων καθώς επίσης τη χρήση του  διαδικτύου και των εφαρμογών του στον κόσμο της εκπαίδευσης και ενημέρωσης.