Το μάθημα αυτό προσφέρει στον φοιτητή διδασκαλία σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών. Ο φοιτητής μαθαίνει τις βασικές αρχές και έννοιες σχετικές με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις επικοινωνίες και διάφορες εφαρμογές. Μαθαίνει επίσης πώς να χειρίζεται και να ρυθμίζει ένα τυπικό λειτουργικό σύστημα και πώς να οργανώνει αρχεία και φακέλους. Τέλος μαθαίνει να χειρίζεται τυπικές εφαρμογές του διαδικτύου και τη βασική χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου.