Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξουν  οι μεταπτυχιακοί  φοιτητές μια ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση  της αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων βασισμένη στις ερευνητικές αποδείξεις. Να είναι δηλαδή  σε θέση να θέτουν κλινικά ερωτήματα και να αναζητούν τα  πλέον σχετικά με την κλινική ερώτηση άρθρα  στη μορφή που δημοσιεύθηκαν,  κάνοντας κριτική ανάλυση  και αξιολόγηση των άρθρων για την ποιότητά τους και τη σημασία τους .Τέλος , βασιζόμενοι στην εμπειρία και τη γνώση, αυτή που είχαν και αυτή που απέκτησαν από την κριτική ανάλυση , να αποφασίσουν  τι  θεραπεία θα εφαρμόσουν, για ποιόν τραυματισμό, σε ποιόν αθλητή  και πότε .

Με την προαναφερθείσα μεθοδολογική προσέγγιση ,  να αξιολογούν  οξείς τραυματισμούς  και χρόνιες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες όλων των βιολογικών δομών (κολλαγόνοι ιστοί, χόνδροι κ.α). Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν προγράμματα αποκατάστασης  των βλαβών των χόνδρων και των μηνίσκων, των κολλαγόνων ιστών και του μυοτενοντίου συνόλου Επίσης με τεχνικές κινητοποίησης  να συμβάλλουν στην πλήρη αποκατάστασή τους και  με λειτουργικές δραστηριότητες να επανεντάξουν τον αθλητή τους σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα.