Στόχος του μαθήματος της Χειρουργικής είναι η κατανόηση της Ιατρικής και ειδικότερα της Χειρουργικής Ορολογίας, η απόκτηση βασικών γνώσεων Χειρουργικής Σημειολογίας και Χειρουργικής Παθολογίας και η επαφή με διάφορες Χειρουργικές επεμβάσεις, με τελικό σκοπό την εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην καθημερινή επαγγελματική τους άσκηση.