Το μάθημα στοχεύει να ερευνήσει και να αναπτύξει τις δυνατότητες των φοιτητών στην αξιοποίηση / ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση και  στην Εκπαιδευτική Διοίκηση με τη σύγχρονη χρήση των πολυμέσων και του διαδικτύου. Οι φοιτητές θα εισαχθούν στη φιλοσοφία και την πρακτική της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία και θα εξοικειωθούν με εφαρμογές νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας