Οι φοιτητές, έχοντας πλέον αποκτήσει το θεωρητικό υπόβαθρο από τα μαθήματα της Νευρολογίας και Νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης, μελετούν και εξασκούνται στις μοντέρνες μεθόδους αξιολόγησης και αντιμετώπισης νευρολογικών διαταραχών (evidence-based practice).Το παρόν μάθημα αποσκοπεί, στην εισαγωγή των φοιτητών στη νευρολογική αποκατάσταση ασθενών (ενήλικες και παιδιά). Έχει στόχο να οδηγήσει τους φοιτητές στην κατανόηση του κινητικού ελέγχου των ασθενών με νευρολογική δυσλειτουργία και να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να αξιολογούν την κατάσταση του νευρολογικού ασθενή, να συλλέγουν όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες, να ερμηνεύουν τα κλινικά ευρήματα και να δημιουργούν ένα πλάνο φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης στηριζόμενο πάνω σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές (evidence-based practice) και το μοντέλο ΥΑΣΟ.