Σκοπός του μαθήματος είναι η καλή γνώση των νοσηλευτικών τεχνικών και προετοιμασία από νοσηλευτικής όσον και από ψυχολογικής πλευράς για την εξέταση στην οποία θα υποβληθεί, ώστε αυτή να γίνει καλώς ανεκτή. Η παρακολούθηση του ασθενή κατά την διάρκεια της εξέτασης για πρόληψη ή και αντιμετώπιση τυχόν αιφνίδιου επεισοδίου κατά και μετά την εξέταση. Πρόληψη διασποράς λοιμώξεων. Δυνατότητα εξετάσεων ρουτίνας και επειγόντων σε διαφορετικές καταστάσεις. Ρόλος στην εκπαίδευση του ασθενούς.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1)    Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι προσωπικές αξίες επηρεάζουν την φροντίδα του ασθενούς

2)    Ανακαλεί τα ηθικά συναισθηματικά προσωπικά και φυσικά στοιχεία του θανάτου

3)    Επιδεικνύει άριστη συμπεριφορά και τρόπους επικοινωνίας με τον ασθενή κατά τις ακτινολογικές εξετάσεις

4)    Προτείνει τρόπους μεταφοράς, τοποθέτησης ασθενών, αναφοράς επεισοδίου ατυχήματος και εκτίμηση της καταστάσεως του ασθενούς.

5)    Καταγράφει φυσιολογικές τιμές εργαστηριακών εξετάσεων και να προσδιορίζει τα κλινικά σημεία επειγουσών ιατρικών καταστάσεων

6)    Προετοιμάζει υλικά που χρησιμοποιούνται σε διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβατικές ακτινολογικές πράξεις, εξετάσεις με σκιαγραφικά

7)Αναγνωρίζει πιθανές αντιδράσεις από τα σκιαγραφικά μέσα και να είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια