Το μάθημα αναλύει τις βασικές παραμέτρους των θεμάτων Αγωγή Υγείας και Οικιακής Οικονομίας, της υποστηρικτικής τους φιλοσοφίας και της διδακτικής τους προσέγγισης σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη και θεώρηση των φοιτητών.

Επίσης αναλύονται κριτικά τα χαρακτηριστικά του Σχολείου Προαγωγής Υγείας των Σχεδίων Δράσης και καθορίζονται οι Ενιαίες Σχολικές Πολιτικές που άπτονται των θεμάτων προαγωγής υγείας.