Σκοπός αυτού το μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων  έτσι ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις οργανωτικές/διαχειριστικές και ακαδημαϊκές πτυχές των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο.