Σκοπός:

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν  υπόβαθρο στις θεμελιώδεις έννοιες και θεωρίες της ψυχολογίας, με σκοπό να καταλάβουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και τους άλλους ανθρώπους.  Επίσης το μάθημα θα αναφέρεται σε εφαρμογές της ψυχολογίας που αφορούν την εκπαίδευση.

 

Περιγραφή:

 

Το μάθημα αυτό είναι μία ανασκόπηση και ανάλυση των βασικών μεθόδων και απόψεων που επικρατούν στο χώρο της επιστήμης της ανθρώπινης συμπεριφοράς.  Ανάμεσα στα κύρια θέματα είναι η φύση της ψυχολογίας σαν επιστήμης, η εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας, η φυσιολογική και ψυχολογική ανάπτυξη, η αίσθηση και αντίληψη, η μάθηση και η μνήμη, η συγκίνηση και το κίνητρο, οι κοινωνικές σχέσεις και η προσωπικότητα.