Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις αισθητικές εμπειρίες και συγκινήσεις σε βαθμό που να καταστούν φορείς μεταλαμπάδευσής τους στα παιδιά αναλόγως εμπειριών και συναισθημάτων μέσα από όλο το φάσμα της αισθητικής αγωγής και ιδιαίτερα της εικαστικής.