Το μάθημα χωρίζεται σε δυο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος οι φοιτητές θα μάθουν βασικές έννοιες του υπολογιστή, τα κύρια μέρη του και την λειτουργία τους. Θα ξεχωρίζουν μονάδες εξόδου, μονάδες εισόδου και αποθηκευτικά μέσα. Θα μάθουν επίσης εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθημερινή ζωή όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό ταχυδρομίο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α. Στο πρακτικό μέρος οι φοιτητές θα μάθουν διαχείρηση αρχείων και το περιβάλλον Windows, όπως επίσης Word και Excel.