Το μάθημα αυτό σκοπεύει να παρέχει στους φοιτητές μια σταθερή βάση στην άλγεβρα Boole, τις συναρτήσεις Boole, τους πίνακες αλήθειας, τους χάρτες Karnaugh, τα prime implicants, την εξεύρεση αθροίσματος γινομένων και γινόμενος αθροισμάτων, την ελαχιστοποίηση των συνδυαστικών κυκλωμάτων. Επίσης οι φοιτητές θα μάθουν για το σχεδίασμο και ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων (καταχωρητές, μετρητές, μνήμη) και θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν ένα ψηφιακό κύκλωμα και να καταγράφουν σε πίνακα αληθείας τα αποτελέσματα του.