Το μάθημα αυτό ασχολείται με τις Επικοινωνίες Δεδομένων και τα Δίκτυα. Θα μάθουν οι φοιτητές διάφορα δικτυακά μοντέλα και τοπολογίες δικτύων και θα μάθουν να αναλύουν και να σχεδιάζουν αρχιτεκτονικές Δικτύων για διάφορες εγκαταστάσεις. Θα είναι σε θέση να ξεχωρίζουν τα επίπεδα Δικτύων OSI και ποια πρωτόκολλα ανήκουν σε κάθε επίπεδο. Επίσης θα αναλυθεί το Δικτυακό μοντέλο του Διαδικτύου TCP/IP. Στη συνέχεια θα διδαχτούν την δρομολόγηση  και διευθυνσιοδότηση και θα πρέπει να είναι σε θέση να χωρίζουν μια περιοχή διευθύνσεων σε μια εταιρεία με υποδίκτυα.