Αυτό είναι το δεύτερο μέρος των μαθημάτων με στόχο την παροχή γερών βάσεων στους φοιτητές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τους υπολογιστές. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με σημαντικές προφυλάξεις και με τις προετοιμασίες που χρειάζονταιγια την επιτυχή ανίχνευση βλάβης και την εργασία επιδιόρθωσης. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα θεμελιώδη τμήματα ενός σύγχρονου υπολογιστή και το στήσιμο, εγκατάσταση, διαμόρφωση, και τη συντήρηση του.