Το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στις σημαντικότερες έννοιες λειτουργίας των αρχών του συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση της οργάνωσης και αρχιτεκτονικής των συστημάτων των υπολογιστών σε επίπεδο μεταφοράς,καταχώρησης και προγραμματισμού του συστήματος και εξερευνά εφαρμογές του λειτουργικού συστήματος μέσω ελεγχόμενων  από το χειριστή έργων. Το δεύτερο αυτό μέρος του μαθήματος έχει σκοπό να εισαγάγει τους σπουδαστές  στις έννοιες των λειτουργικών συστημάτων. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εισαχθεί σε βασικές δομές τεχνικού εξοπλισμού που χρειάζονται για την υποστήριξη σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων, σε θέματα διαχείρισης διαδικασιών, σε προβλήματα διαχείρισης  αποθήκευσης και στις  λύσεις  αυτών, στα πρότυπα για την προστασία και ασφάλεια, καθώς και σε διάφορα είδη κατανεμημένων συστημάτων.