Το μάθημα έχει δύο βασικούς στόχους. Πρωτίστως στοχεύει να διδάξει τις βασικές αρχές πίσω από ένα λειτουργικό σύστημα και τις λειτουργίες του, καθώς επίσης και να δώσει τις βασικές γνώσεις επίλυσης πιθανών προβλημάτων. Ο δευτερεύων στόχος είναι να φέρει τους φοιτητές στο κατάλληλο επίπεδο ούτως ώστε να μπορούν να χειριστούν ικανοποιητικά τα λειτουργικά συστήματα Windows και Linux. Τα εργαστήρια αποτελούνται από στοχευόμενες ασκήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκτήσουν τριβή με το θέμα και να καταλάβουν περισσότερο το θεωρητικό κομμάτι.