Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει μια περιεκτική εισαγωγή στη μελέτη της Πολιτικής Επιστήμης.  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με βασικές θεωρητικές έννοιες και όρους των Πολιτικών Επιστημών και η κατανόηση πολιτικών φαινόμενων και εξελίξεων μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση. Οι βασικοί θεματικοί προσανατολισμοί που θα απασχολήσουν το μάθημα είναι τα πολιτικά συστήματα, το κράτος, οι πολιτικές ιδεολογίες, η πολιτική κουλτούρα, τα πολιτικά κόμματα, οι ομάδες πιέσεις, τα εκλογικά συστήματα, η εκλογική συμπεριφορά, αρχές στην πολιτική οικονομία και οι βασικές μορφές διακυβέρνησης.