Σε συνέχεια του μαθήματος Κοινωνική Εργασια με Ατομα Ι, σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η ανάλυση  της παρέμβασης του Κοινωνικου  Λειτουργου σε επίπεδο οικογένειας . Πιο συγκεκριμένα ασχολειται με το να διευρύνει τις ικανότητες των  φοιτητών  να προχωρήσουν  σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση  και να σχεδιάσουν ένα πλανο αποκατάστασης χρησιμοποιώντας ολες εκείνες τις θεωρητικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να την επεξηγήσουν με επιστημονικό τρόπο