Περιλαμβάνει μια εκτενή ανασκόπηση του περιεχομένου Εργασιακής Ψυχολογίας και εξετάζει την ψυχολογική προοπτική στο εργασιακό πλαίσιο.  Εξετάζει, επίσης, ψυχολογικές αρχές, έννοιες, θεωρίες και έρευνες  και προσπαθεί να τις εφαρμόσει σε παραδείγματα  του εργασιακού χώρου μέσα από την πραγματική ζωή. Θέματα που περιλαμβάνονται είναι: Επιλογή και Πρόσληψη Προσωπικού,  Εκπαίδευση και Ανάπτυξη, Διοικητική Απόδοση, Οργανωσιακή Αποτελεσματικότητα, Ποιότητας Εργασιακής Ζωής.