Η Κοινωνιολογία του Αθλητισμού θέτει κρίσιμα και αμφιλεγόμενα ζητήματα, καθώς ο χώρος του αθλητισμού θεωρείται ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας. Τα ίδια κοινωνικά ζητήματα που προβληματίζουν την ευρύτερη κοινωνία απασχολούν και τον αθλητισμό. Συνεπώς, το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων στους φοιτητές που αφορούν την αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνίας και αθλητισμού. Το μάθημα σκοπό έχει να εξετάσει τον αθλητισμό ως κοινωνιολογικό φαινόμενο. Τον αθλητισμό ως φορέα κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ισορροπίας στηρίζει ένα ιδιαίτερο θεωρητικό υπόβαθρο που στόχο έχει την μελέτη των κοινωνικών λειτουργιών, την οργάνωση και την εμπορευματοποίηση του. Φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας όπως η βία, ο ρατσισμός και η χρήση απαγορευμένων ουσιών. Ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ αθλητισμού και πολιτισμού, θρησκείας, ΜΜΕ, παιδείας , οικονομίας,  καθώς και με τις ιδεολογίες φυλής, φύλου, κοινωνικό-οικονομικής τάξης και η ανάλυση τους σε ένα κοινωνικό, πολίτικο και οικονομικό πλαίσιο καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την οργανωτική δομή του πρώτου και την καθολική συμβολή του στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Αναφορά θα γίνει επίσης σε σχετικές Ευρωπαϊκές πολιτικές για τον αθλητισμό