Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα ασχοληθούν/μελετήσουν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Σημείο, γραμμή, επίπεδο: Δομικά Τμήματα σχεδιασμού.
 • Επίτευξη οπτικού ρυθμού και ισορροπίας.
 • Κλίμακα: αντιθέσεις μεγέθους.
 • Υφή: απτός σχεδιασμός, φυσική και εικονική υφή/ύφανση.
 • Χρώμα: αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας σχεδιασμού.
 • Σύστημα γραφιστικού πλέγματος: Οργάνωση συστημάτων σχεδιασμού.
 • Διαφάνεια/σχεδιασμός πολλαπλών επιπέδων.
 • Σχεδιασμός μοτίβου και εφαρμογές.
 • Τεχνικές Σχεδιασμού(π.χ. ψηφιακό κολάζ, τμηματικότητα)
 • Χρήση συνεχούς κειμένου. Ιεράρχηση των πληροφοριών.
 • Σχεδιασμός αφίσας
 • Η διαφήμιση στην αγορά, στόχευση γραφιστικών δημιουργιών για την αγορά

Οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες τους σε όλες τις πτυχέςτης διαδικασίας σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας ιδεοθύελλας/παραγωγής δημιουργικών ιδεών, της εννοιολόγησης, της κριτικής σκέψης, της συνεργασίας και της παρουσίασης. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα δημιουργήσουν ανεξάρτητες και δημιουργικές λύσεις σε μια σειρά προβλημάτων σχεδιασμού. Οι προγενέστερες γνώσεις τους και η εμπειρία τους σε σύγχρονα θέματα σχεδιασμού, μέσω ψηφιακών αναπαραστάσεων, με στόχο και γνώμονα την αγορά και τους καταναλωτες θα αποτελέσει βασικό συστατικό του μαθήματος.