Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζει την δομή του ήπατος και το χοληφόρο σύστημα με τα παρακείμενα όργανα όπως σπλήνα και πάγκρεας.
 • Αναγνωρίζει τις ανατομικές σχέσεις οργάνων του πεπτικού συστήματος (οισοφάγος, στομάχι, λεπτό και παχύ έντερο, ορθού).
 • Αναγνωρίζει τις ανατομικές σχέσεις οργάνων ουροποιητικού συστήματος.
 • Καθορίζει τις δομές του γεννητικού συστήματος του άνδρα και γυναίκας.
 • Επεξηγεί το ενδοκρινικό σύστημα και τα αισθητήρια όργανα.
 • Καθορίζει τα δομικά στοιχεία κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος.

 

Με την ολοκλήρωση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, ο διδασκόμενος θα είναι σε θέση να:

 • Ψηλαφεί και να αναγνωρίζει μύες, συνδέσμους και αρθρώσεις της λεκάνης και των άκρων
 • Περιγράφει τις δομές του μυοσκελετικού συστήματος
 • Περιγράφει τη διαδρομή των περιφερικών νεύρων
 • Περιγράφει τους αισθητικούς κλάδους των περιφερικών νεύρων
 • Αναλύει το μηχανισμό της αναπνοής και τις κινήσεις του θώρακα
 • Ψηλαφεί και να τοποθετεί τα διάφορα μέρη του σώματος στο ανθρώπινο πρόπλασμα
 • Αναγνωρίζει και να περιγράφει τα ανατομικά μέρη των διαφόρων συστημάτων και εσωτερικών οργάνων του ανθρωπίνου σώματος

Περιγράφει και να ψηλαφεί ανατομικές δομές και χώρες στο ανθρώπινο σώμα.