Το παρόν μάθημα ‘’Άσκηση, Υγεία και Ευρωστία’’, μέσω θεωρητικών διαλέξεων και εργαστηριακών μαθημάτων, προσφέρει στοχευμένες γνώσεις αναφορικά με τη δια βίου άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα σε παιδιά, έφηβους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Oι θεματικές ενότητες εστιάζουν στη σχέση μεταξύ της δια βίου άσκησης με την υγεία, την ευρωστία, την πρόληψη και τη θεραπεία νοσηρών καταστάσεων. Διδάσκονται οι φυσιολογικές προσαρμογές που προκαλεί η συστηματική άσκηση και αναπτύσσονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού και συνταγογράφησης προγραμμάτων άσκησης. Παρουσιάζονται οι οδηγίες που συστήνουν οι διεθνείς επιστημονικοί φορείς υγείας για τη σωστή εκγύμναση των αθλουμένων κάθε ηλικίας και διδάσκεται η εργονομία της αποτελεσματικής εκτέλεσης των ασκήσεων και της αποφυγής τραυματισμών. Παράλληλα, με τις εργαστηριακές ασκήσεις οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν τις μεθόδους υπολογισμού του ενεργειακού κόστους διαφόρων δραστηριοτήτων και του καθορισμού της έντασης της άσκησης. Τέλος, ενημερώνονται για το ρόλο της διατροφής στην αθλητική απόδοση και στην υγεία, τις στρατηγικές αντιμετώπισης της παχυσαρκίας καθώς και για την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς με την υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής, με στόχο τη θωράκιση της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.