Το παρόν μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στην θεωρεία της προπονητικής επιστήμης. Επιπλέον, σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τον σχεδιασμό προπονητικών προγραμμάτων φυσικής κατάστασης αθλητών και ατόμων που ασχολούνται με το μαζικό αθλητισμό. Επιδιώκεται η σαφής και ακριβής εξήγηση των δομών και των περιεχομένων της προπονητικής διαδικασίας και των επιμέρους χαρακτηριστικών του συστήματος ανθρώπινη απόδοσης, προκειμένου να επιτευχθεί η θεμελίωση της γνώση των φοιτητών στην προπονητική.Το παρόν μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στην θεωρεία της προπονητικής επιστήμης. Επιπλέον, σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τον σχεδιασμό προπονητικών προγραμμάτων φυσικής κατάστασης αθλητών και ατόμων που ασχολούνται με το μαζικό αθλητισμό. Επιδιώκεται η σαφής και ακριβής εξήγηση των δομών και των περιεχομένων της προπονητικής διαδικασίας και των επιμέρους χαρακτηριστικών του συστήματος ανθρώπινη απόδοσης, προκειμένου να επιτευχθεί η θεμελίωση της γνώση των φοιτητών στην προπονητική.