Το μάθημα σκοπεύει να εμπλέξει τους/τις φοιτητές/τριες στη μελέτη του θέματος της λογοτεχνίας σε συνάρτηση με την παιδική λογοτεχνία και τα είδη της, καθώς και θεμάτων διδακτικής της παιδικής λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  Θα προσφέρει θεωρητικές βάσεις σχετικά με τα λογοτεχνικά ρεύματα και τις εκπαιδευτικές τους προεκτάσεις μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων ανάλυσης και ερμηνείας διαφόρων έργων, παραγωγής λογοτεχνικών ειδών και σχεδιασμού διδασκαλίας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με το παιδικό βιβλίο.