Το παρόν μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες θεωρητικές, πρακτικές και μεθοδολογικές γνώσεις ώστε να μπορέσουν να διδάξουν τα βασικά στοιχεία της Ενόργανης Γυμναστικής στο σχολείο.