Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στην αναπαράσταση/σχεδιασμό ανθρώπινων φιγούρων/μορφών χρησιμοποιώντας μία ποικιλία μέσων. Ο σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα άμεσης παρατήρησης, με έμφαση σε τεχνικές σχεδιασμού της ανθρώπινης φιγούρας/μορφής. Πρόκειται για βασικό μάθημα σχεδιασμού, το οποίο επιτρέπει στους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη μορφή, τη δομή και τις αναλογίες της ανθρώπινης φιγούρας. Οι φοιτητές/τριες θα εντρυφήσουν στην ανατομία της ανθρώπινης μορφής, στα φυσικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, τη σύνθεση, την προοπτική, ενώ τέλος θα μάθουν πώς να αναπτύξουν και να αξιολογούν το προσωπικό τους στυλ/ύφος. Επιπρόσθετα, το μάθημα αυτό θα δώσει στους φοιτητές/τριες μια βασική κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η ανθρώπινη φιγούρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γεγονός που θα αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε κατοπινότερα μαθήματα, όπως για παράδειγμα στον τρισδιάστατο σχεδιασμό.