Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία στην οπτική επίλυση προβλημάτων, μέσω προηγμένων σχεδιαστικών αναθέσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων θα κληθούν να επικοινωνήσουν/μεταφέρουν δημιουργικές ιδέες, μέσα από την αποτελεσματική χρήση της τυπογραφίας και της εικόνας. Οι φοιτητές/τριες θα διερευνήσουν και θα αποδομήσουν παραδείγματα από τον επαγγελματικό χώρο, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της κατανόησης του πώς λειτουργεί η οπτική γλώσσα. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές/τιεςθα συμμετάσχουν σε μια έρευνα/επισκόπηση γραφιστικών θεμάτων και εφαρμογών στον τρισδιάστατο χώρο, με σκοπό την συμπερίληψη καινοτόμων συστημάτων προσανατολισμού, σήμανσης, δημιουργίας οπτικής ταυτότητας, σχεδιασμό εικονογραμμάτων, χαρτογράφησης και θεματικών χώρων.