Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να εντάξει τους/τριες φοιτητές/τριες στη βασική χρήση των λογισμικών για τις Γραφικές Τέχνες και των εργαλείων που αυτά παρέχουν, μέσα από μια δημιουργική προσέγγιση. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να σαρώσουν, να επεξεργαστούν, να ζωγραφίσουν και να σχεδιάσουν εικόνες. Επιπρόσθετα οι φοιτητές/τριες θα μπορέσουν να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν τις δικές τους δημιουργικές ικανότητες στο πεδίο των ψηφιακών μέσων, μέσα από τη διερεύνηση, κατανόηση και εκμάθηση των λειτουργιών και χρήσεων των λογισμικών αυτών (π.χ. Adobe Photoshop).