Σκοπός του μαθήματος η εμπλοκή των φοιτητών/τριών στο διαφημιστικό σχεδιασμό και στην παραγωγή αντιτύπων για τη βιομηχανία των γραφικών τεχνών. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα μελετηθούν δημιουργικά σχεδιαγράμματα/διατάξεις, εκτιμήσεις κόπιων/διαφόρων οπτικών, καθώς και σύγχρονα γραφικά σχέδια. Οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν ανεξάρτητα για τηνεπίλυση διαφόρων προβλημάτων σχεδιασμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τομέα της έρευνας και των μεθόδων παραγωγής που χρησιμοποιούνται από τους σχεδιαστές

Περιγραφή:

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα ασχοληθούν/μελετήσουν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

•Συστατικά μιας διαφήμισης.

•Μέθοδοι καθορισμού του στοχευόμενου κοινού.

•Μέθοδοι δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δημιουργικού κειμένου/τρόπου ενέργειας (brief).

•Μέθοδοι ανάπτυξης ενός διαφημιστικού σχεδίου/ιδέας:

-Ομαδική ιδεοθύελλα

-Προφορική συνεργασία

• Καλλιτεχνική κατεύθυνση:

-Συνδυασμός τύπου και εικόνας

-Στυλ/Ύφος (κλασικό, σύγχρονο, χιουμοριστικό)

• Διαφημιστικά Μέσα:

-Έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά)

- Εξωτερικού χώρου (πίνακες διαφημίσεων - Billboards)

-Ατμοσφαιρικά μέσα

•Τεχνικές παρουσίασης:

-Βελτιωτικός σχεδιασμός

-Υλικά και διαδικασίες για την αποτελεσματική οπτική παρουσίαση:

•Ιστορικό πλαίσιο: Οπτική αφήγηση

•Σύγχρονα Γραφικά: Επισκόπηση, Ανάλυση, Κριτική

 

Η διδασκαλία θα αποτελείται από ενημερωτικές παρουσιάσεις συνοδευόμενες από διαλέξεις, συζητήσεις στην τάξη, ατομικές δραστηριότητες και κριτική στα πλαίσια μιας ομάδας. Το μάθημα θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην εξεύρεση δημιουργικών και πρωτότυπων λύσεων σε μια σειρά από γραφιστικά και διαφημιστικά προβλήματα.