Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα ασχοληθούν/μελετήσουν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
- Χρήση των διαδικτυακών γλωσσών για το σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων.
- Δημιουργία και δημοσίευση δημιουργικών και διαδραστικών ιστοσελίδων.
- Διαχείριση αρχείων εικόνας, αντικειμένων εικόνας, απλά κινούμενα γραφικά, κινούμενα/αρχεία εικόνας (gifs) και χάρτες εικόνας.
- Διαδραστικά συστήματα: πλαίσια ελέγχου και ασύρματοι, συνδέσεις αποκλίσεις, διαδικτυακή ανατροφοδότηση, έλεγχος καταχωρήσεων, εργασία σε πλαίσια και έλεγχος παραθύρων.
- Συνδυασμός πολλαπλών λογισμικών, αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας διαδραστικής ιστοσελίδας.
- Αξιολόγηση των αναγκών των αναγνωστών/χρηστών, περιορισμοί ηλ. μηχανημάτων/λογισμικών, παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο σελίδας, παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία, παράγοντες που επηρεάζουν δημοσιοποίηση.

Οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης περιλαμβάνουν διαδραστικές διαλέξεις, εργασία σε στούντιο, έρευνα, άσκηση κριτικής στα πλαίσια μιας ομάδας, πειραματισμό, κατανόηση και επεξεργασία στα πλαίσια εργασιών, μελέτη και οπτική/εικαστική έρευνα. Εκτεταμένες αναθέσεις εργασιών εκτός τάξης θα συμπληρώσουν την πρακτική στο στούντιο και το σχεδιασμό ιστοσελίδων.