Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές (κυρίως της διοίκησης γραφείου) το ρόλο των μαθηματικών στις επιχειρηματικές και κοινωνικές επιστήμες και να αποκτήσουν τις γνώσεις- εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων