Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να μελετήσει τα βασικά στοιχεία και τις αρχές του σχεδιασμού συσκευασίας. Έμφαση θα δοθεί στην παραγωγή επιτακτικών και καινοτόμων σχεδιαστικών λύσεων, στη συνθετική οργάνωση, στη μηχανική και σε περιβαλλοντικά θέματα. Παράλληλα, θα μελετηθούν εις βάθος η υπάρχουσα τεχνολογία σε σχέση με την κατασκευή συσκευασιών, καθώς και η αποτελεσματική παρουσίαση τέτοιων σχεδιαστικών προτάσεων. Τέλος, θα διερευνηθούν οι μοναδικές προκλήσεις της προσαρμογής της τυπογραφίας, των εικόνων, των συμβόλων και των υλικών σε τρεις διαστάσεις.