Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό την εισαγωγή των φοιτητών/τριων σε θέματα που αφορούν στην Τέχνη και στον ρόλο της στην κοινωνία και την εκπαίδευση. Θα διερευνηθούν οι εικαστικές δεξιότητες και η καλλιτεχνική ανάπτυξη του παιδιού στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπτυξής του, η ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσω της τέχνης, όπως επίσης παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις στην εικαστική εκπαίδευση. Θα αναλυθούν σύγχρονες τάσεις, έρευνες και θεωρίες έτσι ώστε οι φοιτητές/ τριες να προσεγγίσουν εναλλακτικές μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας. 'Εννοιες όπως ο χωρότοπος, η βιωσιμότητα, η πολιτιστική κληρονομιά, ο οπτικός πολιτισμός και η διαθεματικότητα στην Τέχνη, θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία στην δημιουργία αναπτυξιακών προγραμμάτων.