Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε βασικές έννοιες των Κοινωνικών Σπουδών (περιλαμβανομένων εννοιών από τα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας, Γεωγραφίας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας, Θρησκευτικών, Κοινωνική Αγωγής, Αγωγής του Πολίτη, Οικονομικής Αγωγής). Aν και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θεωρούνται πολύ μικρά για την κατανόηση τέτοιων εννοιών, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως η προσχολική ηλικία είναι η κατάλληλη ηλικία για να τεθούν τα θεμέλια της κατανόησης του κόσμου. Προς αυτή την κατεύθυνση βοηθά η ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατανόηση κοινωνικών εννοιών. Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξετάσουμε και θα παρουσιάσουμε τέτοια προγράμματα κοινωνικών επιστημών και θα δούμε κριτικά πως οι κοινωνικές επιστήμες προσεγγίζονται στα πλαίσια αναλυτικών προγραμμάτων διαφόρων χωρών. Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ώστε να μπορούν να  οργανώνουν, τόσο διαθεματικά όσο και διεπιστημονικά, σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με κριτικό και ευέλικτο τρόπο και να δώσουν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας να εμπλακούν ενεργά στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου ως κοινωνικοί επιστήμονες. Το μάθημα υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές σπουδές στα πλαίσια της προσχολικής αγωγής.