Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα ασχοληθούν/μελετήσουν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 

 • Δημιουργία και αποθήκευση ενός νέου αρχείου στο Photoshop / ανάλυση.
 • Ορισμός και κατανόηση των όρων: εικονοκύτταρο (pixel)/RGB-CMYK-GREYSCALE μορφές γραφικών, π.χ.  PSD.
 • Κατανόηση της χρήσης των στρωμάτων/επιπέδων. Συνδυασμός στρωμάτων/επιπέδων και διαφάνειας.
  Χρήση του σαρωτή.
 • Πινέλο και εργαλεία χρώματος στο λογισμικό Photoshop/Επεξεργασία εικόνων χρησιμοποιώντας απόχρωση, κορεσμό, εξισορρόπηση χρωμάτων κλπ.
 • Χρήσεις των εργαλείων ‘επιλογή’, ‘γόμα και ‘μαγικό ραβδί’/Κοπή εικόνων και εφαρμογή της λειτουργίας σε διάφορες συνθέσεις επιπέδων/στρωμάτων.
 • Οι χρήσεις των εργαλείων (τύπου) ‘κλωνοποίηση’, ‘αμαύρωση/θολώνω’, ‘αποφεύγω’, ‘καίω’ και‘ σπόγγος’.
  Φίλτρα και εφέ στο Photoshop.
 • Δημιουργικές δυνατότητες του υπολογιστή στο πλαίσιο των δύο διαστάσεων: τέχνη και σχέδιο.

Συνδυασμός παραδοσιακής και ψηφιακής τέχνης και των πρακτικών σχεδιασμού οδηγεί σε καινοτόμες παρουσιάσεις.