Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των σύγχρονων αντιλήψεων και θεωριών μάθησης για την ανάπτυξη της μαθηματικής και της επιστημονικής σκέψης στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση. Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες στις βασικές έννοιες και θεωρίες μάθησης, δίνοντας έμφαση σε αρχές που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό και στη μελέτη του μαθησιακού περιβάλλοντος στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση. Μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση, αναλύονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των θεωριών μάθησης απέναντι στις διαφορετικές εκδοχές για τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας σε μικρές ηλικίες. Ταυτόχρονα, το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη των θεωριών μάθησης, ώστε οι φοιτήτριες να κατανοήσουν τη σχέση της θεωρίας και της έρευνας με την εκπαιδευτική πρακτική και τη φύση της μαθησιακής διαδικασίας στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση.