Το παρόν μάθημα αποτελεί ουσιαστικά μια εφαρμοσμένη μορφή της Μεθοδολογίας της Έρευνας όπου ως απώτερος στόχος τίθεται η ολοκλήρωση της ερευνητικής πρότασης των φοιτητών και η ολοκλήρωση και παρουσίαση της πιλοτικής μελέτης (για ερευνητικές εργασίες) ή μιας συστηματικής ανασκόπησης.

Στην πορεία του μαθήματος απαιτείται η ανάληψη θέματος για ανάπτυξη και παρουσίαση ατομικής και ομαδικής εργασίας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών. Εν συνεχεία γίνεται κατανομή θεμάτων διπλωματικών εργασιών και ανάθεση επιβλεπόντων με στόχο την ανάπτυξη της ερευνητικής πρότασης της εργασίας η οποία όπου αυτό χρειάζεται θα υποβληθεί για έγκριση στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου.

Τέλος οι υποχρεώσεις του μαθήματος ολοκληρώνονται με την πραγματοποίηση και παρουσίαση της πιλοτικής μελέτης της Διπλωματικής Εργασίας ή Σύντομης Ανασκόπησης.