Σκοπός:

Η εξοικείωση του φοιτητή με τον κλινικό χώρο ενός ακτινολογικού εργαστηρίου όπου θα του παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες, γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, στην πρώτη του επαφή με το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ακτινολόγου.

Η εφαρμογή όλων βασικών και ειδικών ακτινολογικών λήψεων του θώρακα και άνω άκρων έτσι ώστε να εξοικειωθεί με την ακτινολογική εικόνα και την ακτινοανατομία της εξεταζόμενης  περιοχής.

Περιγραφή:

Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στις αίθουσες εργαστηρίων Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και στα Κρατικά και Ιδιωτικά  Ακτινολογικά Εργαστήρια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της  εκπαίδευσης, ο φοιτητής της Ακτινοδιαγνωτικής – Ακτινοθεραπείας, με βάση τις θεωρητικές του γνώσεις θα ασκείται στην εφαρμογή των μεθόδων, τεχνικών και διεργασιών της ακτινογραφικής επιστήμης και συγκεκριμένα:

  • Στην εξοικείωση του με τα ακτινολογικά μηχανήματα του εργαστηρίου
  • Στην εφαρμογή κανονισμών ακτινοπροστασίας και την χρήση ακτινοπροστατευτικών μέσων κατά την ακτινογράφηση
  • Στην προετοιμασία ασθενών πριν την ακτινολογική εξέταση
  • Στην εφαρμογή των βασικών και ειδικών προβολών της περιοχής του θώρακα, οστών του θώρακα, στέρνο, πλευρών, αναπνευστικού συστήματος, ωμικής ζώνης, βραχιονίου, αντιβραχίου, καρπού και άκρας χείρας.
  • Στην πρώτη του επαφή με παιδιατρικά και επείγοντα περιστατικά ακτινολογίας τα οποία χρειάζονται ειδική μεταχείριση
  • Στον σωστό χειρισμό του φορητού ακτινογραφικού μηχανήματος κατά την ακτινογράφηση